Udala kalien

Udaletik herritarrontzat eta herritarrokaz behar egin gura dogu. Horretarako udaletik zubiak sortu gura doguz, partaidetza beti posible izateko. Era berean, udal gardena eta etikoagoa sortzeko helburuagaz behar egin gura dogu.

Udalaren eta herritarren arteko komunikazioa eta elkarlana hobetzeko lan egingo dogu

 • Auzo eta auzokideekaz etengabeko komunikazio sare aktibo bat josi eta emaitzak emongo dauzen komunikazio bide eraginkorrak jarriko doguz martxan. Adibidez, kale edo auzoetan obrak egin baino lehen, herritarrak jakinarazo gura deutsegu.
 • Parte-hartzearen ardura daukan zinegotzi taldearen eginkizuna goitik behera transformatu: Udala eta herri auzoen arteko koordinatzaile bihurtuko dira. Beren arduren artean: kale bandoak zabaldu, auzokideak informatu eta udalaren, eta herritarren arteko hartu-emonak eragitea izango da.

 • Auzolana, komunitatearen zentzua eta herritarren zerbitzu publikoaren kontzeptua lantzea gure lehentasuna izango da: Udalak ezin dau jarraitu trabak jartzen dauzen makina burokratiko bat lez behar egiten. Ordezkari politikoen ardura izango da herritarroi gauzak erraztea.

 • Parte-hartzea egunero landu behar dan balio garrantzitsua da. Horregaitik, herritar, udal langile, zein udalbatza osatzen daben zinegotzi guztiek era positiboan eragiteko espazioak egingo doguz.

 • Aurrekontuak era kolaboratiboan lantzeko mekanismo egonkorrak ezarriko doguz. Era berean, aurrekontuak danok ulertzeko moduan azaltzeko bide barriak bilatuko dira.

 • Udala eta herriko taldeen artean pareko harremanak izateko, batzorde ireki eta ibiltariak proposatzen doguz: irekiak, interesa daukeen herritarrek batzordeetan presente egoteko eskubidea izango dabelako, eta ibiltariak, urteko helburuak zehazteko asmoz herriko taldeekaz batera batzorde bereziak egingo diralako.

 • Udala eta herriko taldeen artean pareko harremanak izateko, batzorde ireki eta ibiltariak proposatzen doguz: irekiak, interesa daukeen herritarrek batzordeetan presente egoteko eskubidea izango dabelako, eta ibiltariak, urteko helburuak zehazteko asmoz herriko taldeekaz batera batzorde bereziak egingo diralako.

 • Udal transparentea: Batzordeak grabatuko dira herritarrek honetan gertatzen danari buruzko informazioa eukitzeko.

 • Bermeoko Udalaren webgunea eguneratuko dogu, erabilera errazagoa izateko eta herritarrentzako informazioa benetan eskura egoteko.

 • Udalagaz komunikatzeko bide barriak zabalduko dira: abisu sistema hobetuko da herritarrentzat erabilgarriak diran tresnen bitartez (whatsapp-a esaterako).

Demokrazian sakondu gura dogu

 • Orain arte egin dogun moduan, errespetuzko jarrera konstruktiboa eukitzeko konpromisoa dogu. Era berean, beste eragile politikoekin akordioetara helduz, Bermeok behar dauen eraldaketa politikoaren ardura hartzeko prest gagoz.

 • Era kooperatiboan funtzionatzen dauen udala egitea dogu helburu. Horregaitik, talde demokratiko guztien parte-hartzea bermatu gura dogu udal erabakietan.

 • Informazino fluxu berriak sortzeko asmoagaz, batzordeetako burutzak Udaleko talde demokratikoen artean banatzea aztertuko dogu, bai gobernuan edo bai oposizioan egotea kontuan hartu barik.

 • Herritarron parte-hartzeko mekanismoak zabaltzen jarraituko dogu. Eguneroko komunikazinoa hobetzeaz aparte, parte-hartzeko bideak zabaltzeko behar egingo dogu.

 • Aurrekontuak era kolaboratibo eta parte hartzailean lantzeko mekanismo egonkorrak ezarriko doguz.

Etorkizun Iraunkor bat sortu

Bermeon behar eta bizi gura dogu. Horretarako, etorkizuneko Bermeo definituko dauzen ardatz estrategikoak landuko doguz, alderdikerien gainetik, eta erakunde guztiak inplikatuta. Bermeon kalitatezko lan-aukerak sortzeko lan egingo dogu, lehen sektorean proiektu barritzaileak bultzatuz, herriko merkataritza indartuz eta sektore barriei ateak irekiz.

Herriaren epe luzerako estrategiak definitu

 • Alderdi guztiekaz batera, Bermeorentzako epe luzerako estrategia landuko dogu. Ezinbestekoa da legealdietan zehar mantenduko diran oinarrizko helburuak danon artean adostea eta ez buru-bako oilaskoen moduan ibiltea.

Espezializazioan eta dibertsifikazioan oinarritutako kalitatezko lanpostuak bultzatu

 • Itsas industria Bermeoko ekonomiaren parte garrantzitsua izango da etorkizunean be. Horregaitik, “Bermeo World Tuna Capital” proiektua herriaren garapen soziekonomikorako lan-lerroa izatea dogu helburu.

 • Itsasoarekin lotutako erreferentziazko proiektuak Bermeora erakarteko behar egingo dogu, hezkuntzan, zientzian edo industrian, adibidez. Itsasoan espezialistak gara eta etekina atera behar deutsagu herrian daukagun jakintza horreei.

 • Portua proiektu estrategiko bihurtuko dogu. Herriko ekonomiarako ardatz nagusienetarikoa dalako, ezinbestekoa da adminisitrazino arteko koordinazioa bermatu eta portuek daukan potentzialitate osoari etekina ateratea. Portuaren garapenean herritarron ahotsa kontuan hartzea aldarrikatuko dogu.

 • Bajurako arrantza iraunkorra balioan jartzeko lan egingo dogu.

 • Nekazaritza balorean jarri. Nekazal lurren plangintza integral bat abiatuz: proiektu agroekologikoak bultzatu, eta eskualdeko autokontsumorako pausoak emongo doguz.

 • Bertoko produktuak ekoiztu eta produktu honeek herriko eskoletan kontsumitu daitezan gura dogu. Horretarako Busturialdean martxan jarri dan “Jangurie” moduko proiektuak potentziatu eta lagunduko doguz catering industrialaren alternatiba modura.

 • Bertoko produktuak ekoiztu eta produktu honeek herriko eskoletan kontsumitu daitezan gura dogu. Horretarako Busturialdean martxan jarri dan “Jangurie” moduko proiektuak potentziatu eta lagunduko doguz catering industrialaren alternatiba modura.

 • Bertoko basoen ustiapen jasangarria bultzatu. Pinu eta eukaliptoen monolaborantzaz aparte beste basogintza eredu batzuk aztertuko doguz.

 • Industriaguneak pizteko politika aktiboak egingo doguz, jardueren dibertsifikazinoa eta sektore espezializatu barrien garapena bultzatuz. Horretarako Bermeon erabilerarik ez daukien baliabideak berreskuratu eta sektore barri hauetara bideratzeko lan egingo dogu. Adibidez:

  • Kultura eta sormenaren industria.
  • Energia kooperatibak. Energi barriztagarrien proiektuak Bermeon sortzeko behar egingo da.

Herriko Merkataritza jagon

 • Bermeoko merkataritza prestijiatzeko kanpaina bat egin eta herrian kontsumitzeko bonoak indartuko doguz. Gure dendariak dira herriko enbajadore onenak.

 • Negozio ideia berritzaileak Alde Zaharrera erakartzeko ordenantzak egokituko doguz gune honen izaera historikoa eta biziduna berreskuratuz.

 • Udal azoka balorean jarriko dogu. Gainera, kanpoko bisitariak gure baserri eta itsas produktuak ezagutzeko gune izatea bultzatuko dogu.

 • Bermeoko ostalaritza eskaintza herriaren identitatearekin bat datozen produktuak eskaintzeko programak jarriko doguz martxan.

Turismoa: Turismo eredua alkarregaz definiteko lan egingo dogu

 • Turismoa era jasangarrian kudeatzeko Plan estrategiko integrala egin behar da. Danon artean gure herriko turismoa zelakoa izango dan definitu behar dogu.

 • Gaztelugatxe gure kostako altxorra da. Turismorako traktore izateaz gain bermeotarron txoko kuttuna izaten jarraitzeko lan egingo dogu.

 • Euskara produktu turistiko bezala aurkeztuko dogu. Gure nortasuna eta identitatea ez dagoz salgai baina konpartitu leikez (autentizitatea erakutsi nahi deutsegu turistei).

 • Ikuspuntu aktibo eta naturzalea emango dotsagu turismoari. Itsaso zein mendiguneko aktibitateak eskaintzeko aukera zabala dauka gure herriak.

 • Herriaren ondare historikoei eta kulturalei balioa emongo jake. Herriko eraikin zibil eta elizei daukien balio historiko eta arkitektonikoari garrantzia emonez. Gida turistiko profesionalen aldeko apostua egingo da.

Bermeok Euskal Herriarekin konektatuta bizi gura du

 • Bermeok daukazan komunikazioak hobetzeko behar egingo dogu.

 • Trenbidearen eta errepideen hobekuntzak defendatuko doguz. Honengaitik, mahai gainera aterako dogu Sollubeko tunelaren beharrizana administrazio guztien aurrean.

 • Garraio publikoaren aldeko apostua.

  • Bermeo-Bilbo autobus linea ordu erdiro izatea aldarrikatuko dogu.

  • Zamudioko parke teknologikora garraio publikoz heltzeko aukerak aztertzea eskatuko dogu.

 • Inguruko herriekaz eskualderako proiektuak bultzatu eta Busturialdearen identitatea landuko dogu. Lana, hezkuntza, turismoa eta nekazaritza bezalako gaiak indartzeko herrien arteko kooperazinoa garrantzitsua da.

Herri antolamendu eta mugikortasun jasangarria

 • Etxe eraikuntza sektorea birgaitzera eta energia eraginkortasunera orientatuko dogu.

 • Ez dogu etxebizitza gune urbano barririk bultzatuko. Gure helburua Bermeoren mapa urbanistikoa orekatzea izango da: gune barriek  hartu daben indarra, alde batetik, eta Alde Zaharra beste batetik parean jartzea ezinbestekoa da herri kohesiorako.

 • Politika urbanistikoak zorroztasunez egin behar dira. Orain arte egin dogun moduan herri interesen defentsan konprometituko gara.

 • Alde Zaharreko kotxezko sarrerak txukunduko doguz, oinezko gunea dela argi eta garbi ikusteko eta horrela emaitza bikoitza lortzeko: alde batetik, sartzeko debekua hobeto seinalizatuko da, eta, bestetik, oinezkoentzako sarrera atseginagoak sortuko dira.

 • Herri gunetik ibiltzeko bizikleten erabilera erraztu eta bultzatuko dogu. Laster bizikleta elektrikoek suposatuko daben hobekuntzari etekina ateratzeko prestatu behar dogu herria.

 • Kotxea konpartitu edo “Car Sharing”-a bultzatu, lanerako bidea eta kotxea beste herrikide batzuekaz konpartitzeko.

 • Aparkalekuak beharrizana dagoen tokietan sortzea bultzatuko dogu, bermeotarren beharrizanak kontuan hartuz.

 • Aisialdirako gune berdeen defentsa egingo dogu. Gune berde barrien garapenerako kontsentsua, komunikazio argia eta herri interesen defentsa izango dira gure ardatzak.

Politika sozialak

Bermeoko herritar guztiekaz eta euren ongizaterako lan egingo dauen udal indartsu bat gura dogu: pertsonen arteko bardintasuna, kulturen integrazinoa eta txiki, gazte eta nagusien bizi osasuntsua sustatuko dauena.

Bardintasuna

 • Genero arteko oreka eta sentsibilitate guztien onarpenean lan egiten jarraituko dogu, udalak gizarte zibilean dagozen elkarteen iparorratza jarraitu behar dau.

 • Udaleko bardintasun saila indartuko dogu, lanerako egitura sendo bategaz hornituz.

 • Bardintasun plana bete ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak bermatuko doguz.

Ongizatea

 • Nagusiek bizitza aktiboa izateko lan egingo dogu. Herriko taldeekaz elkarlanean, ekintza eta proiektuen bitartez aisialdi osasuntsua eta giza harremanak landuko doguz.

 • Etxe konpartituak edo “Cohousing”-a moduko zahartze kolektiborako proiektu alternatiboak bultzatuko doguz.

 • Erresidentzia publikoaren aldeko defentsa argia egingo dogu, langile eta erabiltzaile guztien ongizatearen alde.

 • Gernikako osasun zentroa ospitale integrala bihurtzeko borrokatuko dogu.

Aniztasuna aberastasuna da

 • Beste herrialde batzuetatik Bermeora datozen auzokideen integrazinorako programak sortuko doguz, kirol, aisialdi eta kultur ekimen integratzaileak bultzatuz.

 • Esklusio sozialerako arriskuan dagozen kolektiboentzako enplegu planak berreskuratu nahi doguz Behargintzaren bidez eta entitateen kolaborazinoa bilatuz. Lana, inklusiorako eta bizikidetzarako zutabe izan daitekeala uste dogu.

Gazteria

 • Gazteek herrian bizi eta lan egiteko motibazinoa landu eta alternatibak aztertuko doguz. Horretarako, herriko talentua aktibatu eta ingurukoa erakartzeko ekimenak bultzatuko doguz.

 • Kultur sektore berritzaileakaz lotutako enplegu polo berri bat sortzeko, Ormaza fabrika berreskuratzeko apustua egingo dogu.

 • Gazteek lehen lan esperientzia herrian izateko lan egiten jarraituko dogu, gazte eta enpresen artean zubiak sortuz.

 • Gazteen artean euskararen erabilera prestijiatzea izango da hurrengo lau urteetako erronka nagusienetariko bat. Gazteentzako euskarazko espazioak indartu eta erreferenteak sortzen lagunduko dogu.

 • Alde Zaharrean bizi proiektuak hasteko, gazteentzako alokairuak sustatzeko diru-laguntzak handituko doguz.

 • Kultur eskaintza zabalagoa, kirola eta aisialdiko alternatibak planteatzea beharrezko ikusten dogu drogen kontsumoaren prebentziorako.

Kirola eta aisialdi osasuntsua

 • Kirol guneak balioan jarri eta hauen erabilerarako erraztasunak emotea izango da gure helburu nagusia.

 • Eskola publikoetako patioak irekita mantenduko doguz, kirol edo jolaserako gune moduan be aprobetxatu ahal izateko.

 • Udal Kiroldegian zein frontoian etenbako hobekuntzak egiten jarraituko dogu. Bestalde, Hermanoetako kirol instalazioak hobetzeko konpromisoa hartzen dogu, kirol materiala eta argiteria barriztuz.

 • Itsas gane futbol zelaian bedar artifiziala ipiniko da.

 • Kirol guztiek behar daben presentzia izateko, kirol aniztasuna bultzatuko dogu. Era berean, elkartasuna, parekidetasuna eta euskararen erabilera izango dira gaztetxoen kirol jardunaren ardatz nagusiak.

Herri identitatea

Bermeo identitate handia daukan herria da: geure hizkera eta nortasuna urte askotako bizimoduaren adierazle dira. Identitate hau gehiago balorau gura dogu. Era berean, geure kultura aberasteko, sormen ekosistema bat sortu gure dogu.

Euskara eta nortasuna bultzatzea

 • Geure euskera, bermeotarra, bultzatu eta prestigiatzea izango da geure erronka nagusia. Kale erabilera ohituretan eragiteko lan egingo dogu.

 • Euskara eta nortasuna erdigunean jarriko doguz, bai eguneroko komunikazinoetan, eta baita bisitariei herria erakustean be: turismoaren ardatz nagusienetarikoa izan behar da.

 • Gure euskeraren erreferenteak jagongo eta indartuko doguz, euskerazko kultur sormena eta barrikuntza aldarrikatuz.

 • Bermeok euskal unibertsoan daukan papera landuko dogu, adibidez euskal kulturarekin zerikusia daukien herri mailako ekimen berriak bultzatuz eta dagozenak lagunduz.

 • Inguruko herri euskaldunekaz aliantzak eta elkarrekintzak josiko doguz.

 • Aisialdia eta kirola euskaraz izatea lehentasuna da: gaztetxoen artean euskera erabilerari buelta emoteko neurri zehatzak hartuko dira.

Kultura jarduerak dinamizatzea eta sendotzea

 • Kultur ekimenak legez mugatzearen aurka gagoz (bizilagunei kalteak eragiten ez deutsien bitartean): zenbat eta herri biziagoa izan, hobeto.

 • Jai batzordea eraldatu eta indartu gura dogu. Jai herrikoiei benetazko balioa emon behar jake eta euren konplize bihurtu.

 • Bermeoko mapa kulturala sortuko dogu, aktibitate kulturala daukien eragileen lana lagunduz eta sarituz. Udal espazioak eta baliabideak, sormenerako bideratzea aztertuko dogu, erresidentzia artistikoak edo zirkuitu kulturalak bultzatuz, esaterako.

 • Kultura baserri auzoetara: Kultur ekintzak herrigunean ez ezik, baserri auzoetara be eramango doguz.

Udala Auzoetan: herri garbi eta bizi bat

Herri garbi eta bizi bat

 • Kaleen garbitasuna lehentasuna izango da. Udal zerbitzuen antolaketa hobetzeaz aparte herritarron zibikotasuna eta ingurunearekiko errespetua lantzeko programak jarriko doguz martxan.

  • Garbitasunerako erabiltzen diren makinen mantenuari arreta berezia jarriko deutsagu, zaratak gitxitu eta zerbitzua hobetzeko.

  • Kontenedore barriak erosteko plangintza abiaraziko dogu.

  • Alde Zaharreko kontenedoreak kale erdian egon ez daitezan, alternatibak bilatuko doguz.

 • Herriko puntu ilunak identifikatu eta argiteria hobetuko dogu.

 • Aritzatxu moduko gune publikoen mantenuan arreta osoa jarriko dogu: herritarrek garbi zaintzen dabezan lekuetan esfortzu berezia egin behar dau administrazioak.

 • Hermanoetako inguruak hobetzeko azterketa bat jarriko dogu martxan. Herrian dagoen instalazio publiko handienetako izanik, inguruaren mantenu falta kezkagarria da.

 • Bekoportala gune bizia eta irekia izan daiten dinamika barritzaileak jarriko doguz martxan.

 • Udaltzaingoaren oinezko presentzia ikustea lehentasuna da. Udaltzaingoak herritarrakaz batera behar egiteak benetako segurtasuna eta babesa emoten deutso herriari.

 • Sastar organikoen bosgarren kontenedorea ezarri eta bere erabileraren aldeko kanpainak egingo doguz.

 • Irisgarritasun plana exekutatzen jarraituko dogu. Oinezko mugikortasun errezaren aldeko herria lortzea da geure helburua.

 • Azken lau urteotan saiatu arren, txakurrak aske ibiltzeko gunea egitea falta da. Herritarron eta txakurren arteko bizikidetzan aurrerapauso garrantzitsua izango dala uste dogu. Lehentasuna izango da txakurren guneak eraikitzea.

 • Busturialdeko Ur Patzuergo publiko eta sozialaren alde egingo dogu.

Auzo bakoitzak bere berezitasunak eta beharrak dakoz

 • Baserri Auzoak: baserrian bizi edo herrigunean bizi, bermeotar guztiok aukera bardinak izateko lan egingo dogu. Horretarako, oinarrizko beharrizanei erantzuteko zerbitzuak indartzeaz aparte, auzoetako bizitza indartzeko alternatibak planteatuko doguz. Etorkizunean Bermeon jaten diran barazkien parte handi bat Bermeon berton produzitzea nahi dogu eta horretarako gure baserritarren parte-hartzea ezinbestekoa izango da. Udal zerbitzuak herriko auzo guztietara ahalik eta ondoen iristen dirala bermatuko dogu.

 • Erribera -Artike-San Andres-  Barianterako konexioa exekutatu bitartean Zokoa tabernaren aurreko bidegurutzea hobetuko dogu. Obrak auzokideen bizi-kalitatean izango dauen eragina aprobetxatu behar dogu auzoari bultzakada bat emoteko. Gune honen bihotzean kokatzen dan Ormaza eraikina berreskuratzeko lan egingo dogu.

 • Zarragoitxi: auzoak daukozan arazoen aurrean Udalaren erantzuna bizkortuko dogu, mantenu-lanak indartuz, eta udal zerbitzuen presentzia handituz. Auzoak daukozan arazo estrukturalen inguruan alternatibak bilatzen jarraituko dogu. Aniztasun handiko lekua izanik, inklusioa eta bizikidetza era positiboan lantzen daben auzo bihurtu behar da.

 • Itsasbegi eta Txibitxaga: gune honeek aparkatzeko daukien arazoei soluzino bat emoteko, 2019ko aurrekontuetan adostutako aparkaleku barrien proiektuari jarraipena emongo deutsagu.